Järvenpään Vanhempainverkosto


Verkosto

Toiminta

   

Toimintaidea

   

Vuoden Ope 2012

   

Luennot

   

Kirpputori

   

Vuosi 2010

   

Vuosi 2009

      

Kaikkien kanssa on kivaa

   

Vuosi 2008

   

Vuosi 2007

Ajankohtaista

Tapahtumakalenteri

Nuorten Toimitus

Tiedotteet

Liikennekasvatus

Pöytäkirjat

--------------------------

Muut toimijat

Linkit

------------------------------

Välittämisen viikko

UUDET SIVUT


Nettiadressi on toimitettu kaupungin päättäjille!


Nettiadressi luovutettiin maanantaina 27.4.2009 Kaupungintalolla Sivistystoimen johtajalle Marju Taurulalle ja Opetus- ja kasvatuslautakunnan pj:lle Jukka Huikolle ohjeistukseksi vanhempien mielipiteestä koskien säästötoimia.
Adressia luovuttamassa oli Verkoston puheenjohtaja Anne Autere ja hallituksen jäsen Jouni Peltonen.

Kiitokset kaikille adressiin osallistuneille!


Verkosto Järvenpääpäivänä kävelykadulla!


9.5.2009 verkosto esittäytyy Järvenpääpäivänä kävelykadulla. Ilma oli sateinen, mutta Verkoston jäsenet olivat aktiivisesti mukana Verkoston esittelyteltassa. Ohjelmassa oli mm "Terveisiä Päättäjille" rullapaperi, mihin tuli paljon kirjoituksia Järvenpääläisiltä. Vanhempien Verkosto keräisi perinteistä "Vuoden Ope" ehdotusta lomakkeella. Myös herkkukori arvottiin, kiitos kaikille herkkukori arvontaan osallistuneille. Anne Hautamäki Vanhempainliiton "Päihteettömyyttä edistävän lähiyhteistö" hankkeen vetäjä oli myös mukana.

Kiitos kaikille osallistuneille!


Vuoden Ope!

Kevätlukukausi saatiin päätökseen ja päättäjäisjuhlissa 30.5. palkittiin myös Vuoden Opet. Tunnustuksen symbolina verkoston edustajat kävivät ojentamassa keraamiset omenat palkituille. Kevään aikana kerättyjen ehdotusten perusteella Vanhempainverkoston hallitus valitsi 22 ehdokkaan joukosta Vuoden Ope- tunnustuksen saajat. Ala-asteiden osalta valittiin Anna-Maria Väänänen Vihtakadun koulusta ja yläkouluille osalta valinta kohdistui Kaija Oksaseen Koivusaaresta. Vuoden Ope tunnustuksella palkitaan aktiivisesta ja innostavasta koulun ja kodin yhteistyön tekemisestä. Kiitoksia kaikille Vuoden Ope- ehdotusten ja perustelujen lähettäjille!


Vanhemmilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa päivähoitoon ja sen suunnitteluun

Varhaiskasvatus kannanotto

Vanhemmille tulee taata myös käytännössä mahdollisuus osallistua päivähoidon suunnitteluun ja varhaiskasvatuksessa täytyy turvata kasvatuskumppanuuden rakentuminen myös jatkossa kuulemisen, kunnioituksen ja aidon dialogisuuden ja luottamuksen periaatteille.

Vanhempien aktiivisesta roolista päivähoidon kumppanina on toimitettu 13.5.2009 kannanotto Järvenpään varhaiskasvatuksen johtaja Mirja Varikselle ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Ulla-Mari Karhulle.VÄLITTÄMISEN VIIKOLLA VÄLITETTIIN

Välittämisen viikkoa vietettiin 2.-8.11.2009. Teemaviikon aikana nostettiin esille välittäminen elämäntapana, toisista välittäminen ja yhdessä tekeminen. Arjen välittämistä tuotiin esille monien eri tahojen toimesta. Kiitos kaikille Välittämisen viikon tapahtumien järjestäjille ja tilaisuuksissa kävijöille.
Välittämisen viikon logokilpailun voitti IJKK:n opiskelijia Arja Tsupukka.


Nuorten lehti saa jatkoa myös tänä syksynä

Uusien sanomalehden toimittamisesta kiinnostuneiden nuorten rekrytointi on alkanut. ks. lisää kohdassa Lehtiprojekti


Kouluterveyskyselyn tuloksia hyvinvointi-illassa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Järvenpäässä -ilta pidettiin torstaina 23.4.2009 klo 18.30 Järvenpään lukion areenalla. Tilaisuuden aluksi Eija Mansnerus esitteli kouluterveyskyselyn tuoreita tuloksia, minkä jälkeen oli paneelikeskustelun vuoro. Vanhempainverkosto järjesti tilaisuuden yhdessä Vanhempainliiton Päihteettömyyttä edistävän lähiyhteisöhankkeen kanssa. Tilaisuuden juonsi Verkoston puheenjohtaja Anne Autere.Hallitus 2009-2010

Varsinaisessa vuosikokouksessa 3.3 valittiin uuteen hallitukseen Jouni Peltonen (lukio), Nina Talvela (lukio), Raimo Valtonen (Kartano), Eija Haverinen (Yhteiskoulu), Katja Repo (Kinnari), Janne Kymäläinen (Kinnari), Tuukka Järvi (Pajala), Tuija Töyräs (Harjula), Niina Näsälä (Vihtakatu) ja Pirkko Nurmi (lukio ja henkilöjäsen).

Vanhempainverkosto toimii lasten ja nuorten paremman kasvuympäristön kehittämiseksi Järvenpäässä. Vanhemmuutta tuetaan seuraamalla lapsiperheitä koskevaa päätöksentekoa, ottamalla kantaa ajankohtaisiin asioihin ja toimimalla vanhempien vaikutuskanavana päättäjien ja virkamiesten suuntaan. Vuonna 2009 toiminnan painopisteinä ovat hyvien käytänteiden jakaminen vanhempainyhdistysten välillä, vanhempaintoiminnan sopeuttaminen uudessa yhtenäiskoulujen toimintaympäristössä ja nuorten sanomalehti –hankkeen jatkumisen turvaaminen (emt 2007, Anyway 2008, Inside 2009). Kevätkaudella yhdistys jakaa Vuoden ope –tunnustuksen ja järjestää yleisötilaisuuden lasten ja nuorten hyvinvoinnista.Järvenpään Vanhempainverkosto Vuoden Aino 2009

Naistoimikunta on myöntänyt Vanhempainverkostolle Vuoden Aino 2009 tunnustuksen. Perusteluina toimikunta esitti verkoston toteuttavan yhteisöllisyyttä ja "koko kylä kasvattaa -periaatetta" hyvin konkreettisella tasolla. Tunnustuksen Naisten messuilla 7.3 yhdistyksen puolesta vastaanottanut puheenjohtaja Katja Repo toteaa sen kuuluvan lukuisille verkoston aktiiveille, jäsenille, postituslistalaisille ja koulujen vanhempainyhdistysten iseille ja äideille lastemme paremman kasvuympäristön toteuttamisesta. Vuoden Aino valittiin nyt neljännentoista kerran.Nuorten pahoinvointi

Valtakunnallisessa mediassa on koko kevään keskusteltu nuorten pahoinvoinnista ja käytettävissä olevien resurssien riittävyydessä. Samasta aiheesta on keskusteltu myös Vanhempainverkostossa. Toukokuun kokouksessamme käsittelimme yläkoulumme opettajilta tullutta yhteydenottoa, jossa kerrottiin Järvenpäässä olevan liikaa pahoinvoivia nuoria ja liian vähän resursseja heidän hoitamiseen.

Kannanoton mukaan kouluterveydenhoitajat ja kuraattorit olevat ylityöllistettyjä. Tiettyjen oppilaiden tukeminen ja kannatteleminen vie hoitajien kaiken ajan akuuttia terveydenhoitajan kohtaamista tarvitsevan kustannuksella. Ei ole riittävästi jatkohoitopaikkoja, jonne voisi huonokuntoisia, masentuneita tai itsetuhoisia oppilaita lähettää. Nuorisopoliklinikan 3-4 kuukauden jono on aivan liian pitkä!! Tarvittaisiin psykiatriset hoitajat takaisin kouluille ja lisää koulupsykologeja muuhunkin kuin koulutestaamiseen. Myös akuuttia kriisipalvelua nuorten äkillisiin henkilökohtaisiin kriiseihin tarvitaan.

Nuorten pahoinvointi, yleisöosastokirjoitusPäätös Työajoista
Sivistyslautakunta päätti 11.11 pitämässään kokouksessa ensi vuoden työajaoista perusopetuksessa. Päätös noudattaa myös Vanhempainverkoston esitystä. Kokouksen pöytäkirjan ko. pykälä on luettavissa allaolevasta linkistä.

Päätös työajoistaPäätös Musiikkiluokista

Sivistyslautakunta päätti, että Järvenpään perusopetuksessa

1) Musiikkiluokkaopetus toteutetaan Harjulan koulussa musiikki-luokkapainotuksena lukuvuodesta 2008-09 alkaen; Harjulan koulun nykyiset erilliset musiikkiluokat jatkavat kuitenkin eril-lisinä musiikkiluokkina,

2)Musiikkiluokkapainotus alkaa 1. vuosiluokalta ja muuttuu ylä-kouluun siirryttäessä erilliseksi musiikkiluokaksi,

3)Oppilaat valitaan musiikkiluokkapainotukseen pääsykokeen perusteella,

4)Musiikkiluokkapainotuksessa noudatetaan musiikkiluokkien tuntijakoa; opetussuunnitelmaan tarvittavat tekstimuutokset esitellään lautakunnalle myöhemmin.

Päätös musiikkiluokista


Järvenpään säästösuunnitelmat perusopetuksessa

Järvenpään säästösuunnitelmat perusopetuksessa


Lasten ja nuorten tulevaisuuden kustannuksella ei saa säästää

Kouluissa on jo pitkään kamppailtu niukkuuden kanssa ja karsittu kaikki
mahdollinen minimiin. Nyt esitettyjen sä%E


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Vanhempainverkosto
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003