Järvenpään Vanhempainverkosto


Verkosto

Toiminta

   

Toimintaidea

   

Vuoden Ope 2012

   

Luennot

   

Kirpputori

   

Vuosi 2010

   

Vuosi 2009

   

Vuosi 2008

   

Vuosi 2007

Ajankohtaista

Tapahtumakalenteri

Nuorten Toimitus

Tiedotteet

Liikennekasvatus

Pöytäkirjat

--------------------------

Muut toimijat

Linkit

------------------------------

Välittämisen viikko

UUDET SIVUT


PUHEENJOHTAJALTA
Vuosi 2008 oli vilkasta verkostoitumisen ja toiminnan aikaa. Edustajamme toivat lapsiperheiden ja lastemme näkökulmaa esiin eri työryhmissä ja projekteissa. Vanhemmille järjestimme perinteisesti keskustelumahdollisuuksia, osallistuimme nuorten tapahtumiin ja ohjasimme toimitusneuvostoa, osallistuimme ymkpäristötalkoisiin järjestämällä urheilu- ja harrastevälinekirpputorin ja annoimme Vuoden Ope tunnustuksen esimerkillisestä kodin ja koulun yhteistyön toteuttamisesta.

KIITOS vuodesta 2008 verkoston hallituksen jäsenille ja muille aktiiveille :) On ollut kunnia toimia näin hienon yhdistyksen puheenjohtajana

T. Katja Repo


Vuonna 2008 otettiin kantaa nuorten hoitoresurssien riittävyyteen, lapsiin ja kouluihin kohdistuviin säästöihin, perusopetuksen työaikoihin ja lasten lisääntyneeseen energiajuomien käyttöön
LASTUN SEURANTAPAJA

Lastun seurantaryhmä järjesti 1.3.2008 vanhemmille, virkamiehille ja päättäjille avoimen pajatapahtuman, jossa pohdittiin talvella tehdyn kyselyn pohjalta lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita. Työryhmien tavoitteena oli löytää ratkaisuehdotuksia kyselyn vastauksissa esiin nousseisiin ongelmakohtiin kolmelta eri kantilta:
- Mitä voin itse tehdä asian parantamiseksi?
- Mitä voi tehdä pienellä rahalla?
- Mitä voi tehdä isommalla panostuksella?
Työryhmien vastauksista kirjoitetut yhteenvedot löytyvät allaolevasta linkistä.

Vanhempainverkosto oli aktiivisesti mukana pajojen teemojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tapahtuma keräsi paikalle muutamia kymmeniä kiinnostuneita aikuisia ja muutamia nuoria. Työskentelyä siivitti järvenpääläisen bändin Harrasment Servicen musisointi.


Pajojen tulosten yhteenveto

HILKKA KOSKELASTA VUODEN OPE 2008

Äidinkielen opettaja Hilkka Koskela Kartanon koulusta on valittu Vuoden Opeksi 2008. Koskela on työssään pitkäjänteisesti toteuttanut vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä ja osaltaan kehittänyt yhteistyönmuotoja oman valvontaluokan lisäksi myös aineopettajana toimiessaan ja vanhempainyhdistystoiminnassa.

Vuoden Ope -tunnustuksella vanhempainverkosto haluaa sekä nostaa esiin opettajan, lasten ja vanhempien välisen yhteistyön merkityksen lapsen koulumenestyksessä ja viihtyvyydessä että lisätä opettajien työn arvostusta. Määräaikaan mennessä olemme saaneet vanhemmilta yli 60 yhteydenottoa ja ehdotusta tunnustuksen saajaksi. Ehdotuksia ovat lähettäneet niin yksittäiset vanhemmat kuin jäsenyhdistyksemmekin. Ehdotettuja opettajia on yhteensä 42 ja ehdotukset ovat jakautuneet kaikkien koulujen kesken. Positiivista tuloksessa on se, että myös yläkoululaisten vanhemmilta on tullut ehdotuksia. Monesti kiinnostus kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen hiipuu yläkouluun siirryttäessä. Vuoden Ope tunnustuksen symbolina ollut keraaminen omena luovutettiin Koskelalle lauantaina 31.5.2008.

Järvenpäässä arvostetaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä! Lehdistötiedote Vuoden Ope 2008

Vuoden Open valintakriteerit


VERKOSTON HALLITUS VUONNA 2008

Vuosikokouksessa valittiin Vanhempainverkoston hallitukseen seuraavat henkilöt:

Raimo Valtonen (Kartanon koulu)
Eija Haverinen (Yhteiskoulu)
Jouni Peltonen (lukio ja Yhteiskoulu)
Nina Talvela (Koivusaari ja lukio)
Anna-Liisa Lappalainen (Kinnari ja lukio)
Leena Lehtimäki (Pajalan koulu)
Mervi Kröpi (Yhteiskoulu ja lukio)
Anne Autere (Saunakallion koulu)
Seija Tulonen (Harjulan koulu)
Pirjo Siira (henkilöjäsen)

Puheenjohtajana jatkaa Katja Repo Kinnarin koulun Vanhempainkerhosta. Sihteerinä ja rahastonhoitajana toimii Anne Autere. Tiedottajana jatkaa Niina Näsälä.


Hallitus 2008 kuvassa: Eija Haverinen, Mervi Kröpi, Anna-Liisa Lappalainen, Jouni Peltonen, Nina Talvela, Katja Repo, Seija Tulonen, Raimo Valtonen ja Anne Autere. Puuttuu Pirjo Siira ja Seija Tulonen.

Vuoden 2007 toimintakertomus


VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2008


Varsinainen toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten parempaa kasvuympäristöä ja tukea vanhemmuutta Järvenpäässä. Vanhempainverkosto keskittyy toiminnassaan yhteisiin asioihin ja isoihin kokonaisuuksiin.

Tiedotetaan säännöllisesti jäsenille ja postituslistalle ilmoittautuneille vanhemmille ajankohtaisista asioista ja paikallisista tapahtumista kuukausittaisilla tiedotteilla ja jatketaan nettisivujen ylläpitämistä ja päivittämistä edellisvuosien laadukkaaseen tapaan.


Painopisteet
- Lisätään yhteistyötä kaupungin ja päättäjien kanssa ja pyritään ottamaan kantaa tuleviin uudistuksiin jo suunnitteluvaiheessa.
- Lisätään yhteistyötä muiden kolmennen sektorin toimijoiden ja seurakunnan kanssa
- Aktivoidaan koulujen yhdistyksiä mukaan verkoston toimintaan. Tavoitteena on jakaa hyviä käytänteitä ja tietoa vanhempainyhdistyksille ja tutustua koulujen vanhempainyhdistysten toimijoihin esim. hallitusten tapaamisten avulla.

Toimintavuoden 2008 aikana Vanhempainverkosto järjestää, osallistuu tai koordinoi yhteistyötahojen kanssa seuraavanlaisia vanhemmille järjestettäviä tilaisuuksia
- Lastun seurantapajan toteutukseen
- Järvenpääpäivä toukokuussa 2008
- Urheilu- ja harrastevälinekirpputori perheille syksyllä 2008
- Keskustelu- ja luentotilaisuus syksyllä 2008
- Osallistutaan Lastun seurantaryhmän toimintaan, Päihtettömyyttä edistävän lähiyhteisöhankkeen ohjausryhmään ja Kiusaamattomuusprojektin suunnitteluryhmään


JÄSENMÄÄRÄ

Lisätään sekä henkilö- että yhdistysjäsenten määrää tasaisesti ja pyritään saamaan myös päiväkotien vanhempainyhdistyksiä mukaan toimintaan

TALOUS

Kerätään jäseniltä vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu.

Toiminnan rahoitukseen pyritään etsimään ratkaisuja yhteistyössä mm. kolmannen sektorin ja kaupungin edustajien kanssa. Tapahtumien tuotto käytetään vanhemmuuden tukemiseen ja lasten ja nuorten paremman kasvuympäristön turvaamiseen verkoston hallituksen kokouksen päätösten mukaisesti.


Välittämisen viikkoa vietettiin Järvenpäässä 3.-9.11.2008

Järvenpääläisten lasten ja nuorten ”MINÄ VÄLITÄN” kuvataidenäyttelyn avajaiset käynnistävät Välittämisen viikon 3.11.2008. Kirjastossa esillä olevan näytte-lyn ja samalla koko teemaviikon tulee avaamaan valtuuston puheenjohtaja Kaarina Wilskman. Välittämisen viikkoa viettämisellä on jo vuosien perinteet Järvenpäässä.
Kaupungin EHJÄKE-työryhmä (Ehkäisevä työ) on koonnut eri toimijoiden tapahtumat yhteen ja julkaissut koko viikon ohjelman. Viikon aikana on tarkoitus tuoda esille välittämisen teemaa, ehkäisevää työtä ja tukea vanhemmuutta. Viikon aikana järjestetä’än tapahtumia sekä vanhemmille että nuorille.

Hyviä elämäntapoja ja päihteetöntä tekemistä nuorille

Viikon aikana mankalan koululla vierailee Koulutus elämään säätiön opetusvaunu pitämässä oppitunteja terveistä elämntavoista. Iltaisin nuorille on ohjelmaa mm. nuorisotiloilla ja seurakunnan kerhoissa. Myös musiikkia ja liikuntaa on tarjolla; tiistaina 4.11 ja perjantaina voivat halukkaat hikoilla yösählyturnauksessa, joko kentällä tai katsomossa omia kannustaen.

Avoimia luento- ja keskustelutilaisuuksia vanhemmille

Välittämisen viikolla järjestetään myös kaksi avointa yleisötilaisuutta vanhemmille. Tiistaina 4.11 tutustutaan netin hyötyihin ja haittoihin Yhteiskoululla klo 18.30 ja seuraavana päivänä puolestaan keskustellaan alle kouluikäisten lasten tunteista ja kiukusta Vanhan Kirkon salissa klo 18.30

Välittämisen viikon järjestävät Järvenpään kaupungin ehkäisevän päihdetyön ryhmä, Nuorisotoimi, seurakunta, Vanhempainverkosto ja Suomen Vanhempainliiton Päihteettömyyttä edistävä lähiyhteisöhanke.

VÄLITTÄMISEN VIIKOLLA LUENNOINTIIN 5.11

Vanhempainverkosto järjesti erityisesti tarhaikäisten vanhemmille suunnatun avoimen keskustelutilaisuuden, jossa alustuksen piti erikoislastentarhanopettaja Tarja Seppälä aiheesta Lasten tunteet ja kiukku; Miten meidän vanhempien tulisi ne kohdata? Paikkana oli tällä kertaa poikkeuksellisesti Vanhan Kirkon Sali, Kirkkotie 1-3. Tilaisuudessa oli kahvipuffetti. Tilaisuudessa oli parikymmentä vanhempaa, jotka olivat tullleet kuulemaan mielenkiintoista luentoa. Tarja Seppälä piti erittäin hyvän ja ilmeikkään luennon "Lasten tunteista ja kiukusta". Varmasti jokainen kuulijoista tunnisti vastaavat tilanteet lasten kanssa kotona. Kuuntelijoilla oli vielä paljon kysymyksiä ja juttuja omista lapsistaan luennon jälkeen.


NUORTEN SANOMALEHTI ANYWAY ILMESTYNYT

Vanhempainverkosto oli julkaisijana ja koordinoi järjestyksessä toisen nuorten itsensä tekemän sanomalehden nuorille. Lehti sai nimekseen Anyway ja se ilmestyi helmikuussa 2008. Lehden toimitus koostui kaupunkimme nuorista, jotka tekeivät kaiken itse alusta loppuun asti.

Myös kaupunginjohtaja sai oman Anywayn juhlallisessa luovutustilaisuudessa. Kukkonen kertoi toimitusneuvoston edustajille, että piti erityisesti sanomalehden ajankohtaisuudesta ja ulkoasusta. Anyway onkin kehittynyt aimoaskeleen nuorten ensimmäisestä sanomalehdestä Emt:stä, joka ilmestyi vuonna 2007.

Lehti jaettiin kaikille yläkoululaisille ja sen lisäksi sitä oli jaossa myös lukiolla, nuorisotaloilla ja kirjastossa. Lisäksi sitä jaettiin helmikuisena aamuna myös aamuvirkuille työmatkalaisille junalukemiseksi.
Jollet ole ehtinyt hakemaan kirjastosta vielä omaasi, niin voit lukea sen myös allaolevasta linkistä.

Näköispainos Anyway 2008

Kansikuvan on ottanut toimitusneuvostossa työskennellyt Jim Bergström. Lehden päätoimittajana toimi Erika Lahti Kartanon koulusta.

lisätietoja lehtiprojektista 2007


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Vanhempainverkosto
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003