Järvenpään Vanhempainverkosto


Verkosto

Toiminta

   

Toimintaidea

   

Vuoden Ope 2012

   

Luennot

   

Kirpputori

   

Vuosi 2010

   

Vuosi 2009

   

Vuosi 2008

   

Vuosi 2007

Ajankohtaista

Tapahtumakalenteri

Nuorten Toimitus

Tiedotteet

Liikennekasvatus

Pöytäkirjat

--------------------------

Muut toimijat

Linkit

------------------------------

Välittämisen viikko

UUDET SIVUTKODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ on parhaimmillaan vastavuoroista kasvatuskumppanuutta.

Se lisää lasten koulumotivaatiota ja opettajan oppilaantuntemusta. Sillä on myönteinen vaikutus luokan ja koulun ilmapiiriin ja se vahvistaa kouluyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Vanhemmat saavat lisää tietoa lapsen oppimisesta ja keinoista tukea koulun opetustehtävää.

Koulun tulee olla aktiivinen ja aloitteellinen kodin ja koulun yhteistyön toteuttamisessa, mutta myös vanhemmilla on vastuunsa yhteistyön onnistumisessa. Vanhempainyhdistys toimii vanhempien vaikutuskanavana ja laatii yhdessä koulun kanssa koko koulun tasolle Kodin ja koulun yhteistyösuunnitelman.


KIUSAAMISEEN TULEE KAIKKIEN PUUTTUA

Kiusaamisen vastaisessa työssä on ennaltaehkäisevillä toimilla merkittävä osuus. Järvenpäässäkin useat eri toimijat toteuttavat ehkäisevää toimintaa päivittäin. Eri tahot järjestivät esimerkiksi koko perheen nuorisotapahtuman KAIKKIEN KANSSA ON KIVAA lauantaina 23.1.2010. Tapahtumalla pyrittiin ehkäisemään lasten ja nuorten kiusaamista ja tuomaan esille ajatusta siitä, että kaikkien kanssa on kivaa.


MYÖS VANHEMMAT TARVITSEVAT TUKEA

Lapsen kiusaaminen vaikuttaa koko perheeseen. Vanhemmilla on huoli lapsen jaksamisesta ja hyvinvoinnista, mutta samaan aikaan vanhemmat käyvät myös itse läpi monenlaisia tunteita kiukusta vihaan ja avuttomuudesta epäoikeudenmukaisuuteen. Keskustelut samaa kokeneiden muiden vanhempien kanssa auttavat jaksamaan ja käsittelemään eri tunnetiloja.

VANHEMPIEN VERTAISTUKI

Kiusaamisen kohteeksi joutuneiden lasten vanhempien vertaisryhmä kokoontuu kevään 2010 ajan aina tiistaisin Mankalan nuorisotilalla. Katso lisätietoja sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta.

Myös Vanhempainverkosto osallistui KAIKKEIN KANSSA ON KIVAA -tapahtumaan. Verkoston pisteessä vieraili niin lapsia, nuoria kuin vanhempiakin askartelemassa ja ajamassa neppisautoilla. Vanhemmilla oli myös mahdollisuus testata koulukielen osaamistaan leikkimielisessä tietokilpailussa. Vanhempien tutustuminen ja perheiden yhteinen toiminta ehkäisee kiusaamista. Me vanhemmat voimme tukea lapsemme ystävyyssuhteita, kutsua koulu- ja harrastuskavereita kotiin ja tutustua heihin ja heidän vanhempiinsa. Tuttujen vanhempien kanssa on aina helpompi keskustella ja ottaa kiusaaminen puheeksi. Tässä perheiden tutustuttamisessa ja yhteisten tapahtumien luomisessa on myös vanhempainyhdistyksen toiminnan ydin.

Järvenpään koulut ovat mukana kansainvälistäkin menestystä saaneessa KiVa Koulu-ohjelmassa. KiVa on toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi, ennaltaehkäisemiseksi ja kiusaamisen seurausten minimoimiseksi. Suurin osa kouluista aloitti ohjelman syksyllä 2009 ja loputkin aloittavat syksyllä 2010.


Kirjallisuutta ja linkkejä kiusaamisesta ja sen ehkäisemisestä


Vanhemmilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa päivähoitoon ja sen suunnitteluun


Vanhemmille tulee taata myös käytännössä mahdollisuus osallistua päivähoidon suunnitteluun ja varhaiskasvatuksessa täytyy turvata kasvatuskumppanuuden rakentuminen myös jatkossa kuulemisen, kunnioituksen ja aidon dialogisuuden ja luottamuksen periaatteille.

Vanhempien aktiivisesta roolista päivähoidon kumppanina on toimitettu 13.5.2009 kannanotto Järvenpään varhaiskasvatuksen johtaja Mirja Varikselle ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Ulla-Mari Karhulle.LASTEN JA NUORTEN KUSTANNUKSELLA EI VOI SÄÄSTÄÄ

Vanhempainverkosto on huolestuneena seurannut viime kuukausien aikana tehtyjä säästöehdotuiksia ja suunnitelmia. Niukkuutta jaettaessakin tulisi muistaa arvot, ihan joka asiassa ei voi eikä saa säästää. Keskustelua on herättänyt Keskuskuskoulun tulevaisuus, ryhmäkoot, sosiaali- ja terveyspuolen säästötoiminen kohdistuminen ennaltaehkäisevään työhön jne. Säästöistä ja säästökohteista tulisi käydä avointa arvokeskustelua paljon aiempaa enemmän. Myös vanhempia on kuultava!

Verkoston puheenvuoro Varpuseminaarissa 2008

Lukion vanhempainyhdistyksen kannanotto


LASTEN ENERGIAJUOMIEN KÄYTTÖ HUOLESTUTTAA

Enenrgiajuomia käyttävät yhä nuoremmat lapset, vaikka niiden käyttöä ei suositella lapsille ollenkaan niiden korkean kofeiinipitoisuuden vuoksi. Elintarviketurvallisuusviraso Eviran mukaan myrkyllinen annos kofeiinia on useimmille henkilöille noin 20 mg/kg, eli 70 kg henkilölle 1400 mg. Suomessa myynnissä olevien energiajuomien kofeiinipitoisuus vaihtelee 30-110 mg/tölkki. Kofeiinin vaikutus on hyvin yksilöllistä ja saattaa aiheuttaa lapsille jo pieninä annoksina mm. sydämentykytystä, ärtyneisyyttä ja levottomuutta.

Vanhempainverkoston kannanotto on luettavissa allaolevasta linkistä.

Energiajuomien turvallisuus huolestuttaaTulosta tämä sivu / Print this page

© Vanhempainverkosto
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003