Järvenpään Vanhempainverkosto


Verkosto

Toiminta

Ajankohtaista

Tapahtumakalenteri

Nuorten Toimitus

Tiedotteet

Liikennekasvatus

Pöytäkirjat

--------------------------

Muut toimijat

Linkit

------------------------------

Välittämisen viikko

UUDET SIVUT


KOULUHYVINVOINTI-ILTA lukiolaisten vanhemmille Järvenpään lukiossa torstaina 5.3.2009 18.30 – 20.00


Lukion Vanhempainyhdistyksen kannanotto Järvenpään päättäjille!

Järvenpään kaupungin valtuusto, hallitus ja johto

Lasten ja nuorten terveyspalvelut

Järvenpään lukion vanhempainyhdistys vastustaa jyrkästi suunnitelmia
supistaa lukion terveydenhoitajan työpanosta. Olemme lisäksi hyvin huolestuneita suunnitelmista supistaa lasten ja nuorten ehkäisevän terveydenhuollon palveluita (koulupsykologit, terapiapalvelut, neuvolatoiminta, nuorisopoliklinikka).

Järvenpään kaupunki on sitoutunut lasten ja perheiden palveluiden
osalta seuraaviin tavoitteisiin (Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma,
Sosiaali- ja terveys-lautakunta 24.9.2008):

• Oppilashuollon järjestäminen hallinnonalojen yhteistyönä ja
ennaltaehkäisevien toimintatapojen kehittäminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Oppilashuollon laadun ja sitä tukevan verkostomaisen oppilashuoltotyön ja palvelurakenteen vakiinnuttaminen.

• Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiprosessi etenee vaiheistetun
suunnitelman mukaisesti.

• Kaupunginvaltuuston hyväksymän lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin tukemisen toteuttamisohjelman vuosille 2009-2012 toimenpiteitä aloitetaan.

Yli tuhannen opiskelijan opiskelijaterveydenhuollon leikkaaminen on
räikeässä ristiriidassa em. sitovien tavoitteiden kanssa. Vaakalaudalla ei myöskään ole vain yksittäisen opiskelijan mahdollisuudet saada tukea ja apua vaan koko kouluyhteisön turvallisuus työ- ja opiskelupaikkana. Viime aikojen tapahtumat korostavat traagisella tavalla koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon riittävien resurssien tärkeyttä. On jopa aiheellista kysyä, riittääkö yhden terveydenhoitajan työpanos turvaamaan nuorten hyvinvoinnin lukiossa.

Myös muihin ehkäiseviin palveluihin kohdistuvat supistamissuunnitelmat
ovat myös ristiriidassa mainittujen tavoitteiden kanssa. Ne säästöt, joita näihin toimintoihin puuttumisella lyhytaikaisesti saavutetaan, tullevat myöhemmin näkymään erilaisina terveysongelmina, raskaampien palvelujen käytön lisääntymisenä ja väestöryhmien välisten terveyserojen kasvamisena.

Järvenpään lukion vanhempainyhdistys


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Vanhempainverkosto
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003